אילת גולדנצויג - Eilat goldenzweig Sculptor - פסלת