יבגני גופמן | Evgeny Gofman, Painter - צייר

צייר יבגני גופמן, נולד בשנת 1965.
חבר איגוד הציירים והפסלים בישראל. בעל תואר שני באמנות, השתתף בתערוכות בברית המועצות לשעבר ובאירופה.
לימד והגיש לבגרויות באמנות בבתי ספר תיכון בישראל.

Painter Evgeny Gofman, born in 1965.
Member of the Association of Painters and Sculptors in Israel. He holds a master's degree in art, has participated in exhibitions in the former Soviet Union and Europe. He was an art teacher and was a matriculation submitter in art in high schools in Israel.