מירב ידיד שפילמן | Merav Yedid Spielman - Painter - ציירת - שמן על בד