Shmuel Weiss - Painter | שמואליק ויס (שו"ס)

צייר ומאייר. אוטודידקט בציור.
תערוכה ראשונה – באמסטרדם (1992). מאז כמה תערוכות בארץ, אבל בעיקר מציג בגלרייה שלי במושב אביחיל.
מצייר בעיקר בטכניקה המסורתית של שכבות צבע שמן רבות, דבר שמשמעותו פרק זמן ארוך מאד לציור כל תמונה – לפחות שנה אחת, ובד"כ הרבה יותר.
הנושאים – בעיקר טכנולוגיה מול האדם.
אני מבין טכנולוגיה "בגדול". אני שומר לעצמי את הזכות להתפעל ולפנטז (ואת הפרטים אני משאיר למהנדסים...).
איני נותן שמות לציורים. את ההסברים וההבנות אני משאיר לצופים.