Dvora Azoulay - Painter | דבורה אזולאי - ציירת

I create moments of peace and beauty of a special color, a kind of fantasy, like drawing sentences to poetry. In a quiet world it is also a kind of event.
I draw characters and landscapes that create curiosity and allow viewers to enter a whole world that is in front of them.

Deborah Azulai was born in 1952 in Israel. Studied Art in Midrash, College of Art Teachers in Ramat Hasharon, Israel 1977-1980.

Member of the Israeli Association of Professional Visual Artists.

דבורה אזולאי - ציירת ישראלית "מציירת משפטי שירה
דבורה כותבת משפטים מצוירים כי לדבריה אינה יודעת לכתוב במילים. יש בחייה הפרדה בין החיים האמיתיים המציאותיים לבין האמנות, בה היא יוצרת רגעים של שלווה, יופי וצבע, סוג של פנטזיה. מציירת כשטוב לה, מביאה בציוריה רגעים יפים, לדוגמא: צבעי הקשת האחוזים במחלפות שערותיה של "אימא אדמה". כמעט כל הציורים הם עולם שמסתובב, מהעין הצופייה מלמעלה אפשר להתבונן בהם לאורך או לרוחב, כוח המשיכה פועל בכל הכיוונים, בעולם הדמיוני ישנו סיפור, סוג של התרחשות.
הרעיון לציור 'טיול עם כלב' נוצר מתוך טיוליה עם כלבתה ברחובות העיר. הרעיון לציור 'טיול עם חתול', נבע מהתבוננות שכנתה המטיילת עם כלבה הקשור לרצועה ועדת חתולים אחריהם.
בציוריה הגדולים הצבעוניות היא החשובה, דבורה אוהבת את מגוון הצבעים המשתלבים אחד בשני.
לדבריה הציור זו הדרך שלה לומר מה שמתחשק לה ולהביע מה שהיא מרגישה.
"כשאנשים תולים ציור שלי שנוגע ישירות לטעמם האישי, הרי הם תולים את המשפטים שלי על הקיר שלהם".