יוסל ברגנר | Yosl Bergner

יוסל ברגנר  | Yosl Bergner

ליטוגרפיות חתומות וממוספרות ביד האמן למכירה