Dorit Mendelson - Digital art - דורית מנדלסון - ציירת דיגיטלית

דורית מנדלסון, מציירת בעיקר ציור דיגיטאלי. יוצרת בסגנונות משתנים ובצבעים עזים. גוף עבודותיה רוויי בסתירות וניגודים,לעיתים היצירות תחומות בצורות גיאומטריות וזוויות מוגדרות, לעיתים הן מתמרדות כנגדן באמצעות קווים חופשיים משוחררים ורכים.עבודות רבות מהוות מחוות לעבודות של ציירים ופסלים גדולים ומוכרים כמו:מטיס,מונק,ברנקוזי ועוד...... כך "בארץ האפשרויות המוגבלות"מציירת דורית עם האלגוריתם של התוכנה ומבקשת לחקור את הפער שבין המחשב כמכונה קרה ובין רחשי ליבה האנושיים. 

תערוכות קבוצתיות במסגרת גלריית יוצרים בגלריה "על האגם" בפארק רעננה. *
בתערוכות אינטרנטיות במסגרת Artis Table. 
ב 2016 תערוכת יחיד"לב מחשב". 
ב2018 תערכה קבוצתית ב ו י נ ה .
במסגרת פסטיבל נשים יוצרות ב ר מ ת ג ן עירי , מיזם של "בתים פתוחים" 
*בשנת 2014 הוצאתי לאור ספר שירים בשם "מ ש י כ ו ת מ כ ח ו ל ".