Shaul Elbaz - Sculptor | שאול אלבז - פסל

שאול אלבז, "אישכולות"- סופר ואמן יוצר", ‬איש עשייה רב פעלים, ‬החל את דרכו כאיש חינוך, תחום בו עסק כחמישים שנה. בשנת 1999 הוא זכה כמנהל כפר הנוער החקלאי מאיר שפיה ב"פרס שר החינוך" היוקרתי שהוענק לו על ידי נשיא המדינה.
לאחר פרישתו שב לעסוק באינטנסיביות בפיסול קרמי אותו למד אצל גדולה (ו' שרוקה) עוגן, מי שניהלה בזמנו את המחלקה לקרמיקה בבצלאל. מאז הוא ערך תערוכות רבות, חלקן אישיות וחלקן משותפות. מרבית עבודותיו עוסקות בנושא "הבריאה". מאז פרישתו הוא ערך שורה של תערוכות, חלקן אישיות וחלקן קבוצתיות. מרבית עבודותיו עוסקות בנושא "הבריאה" וחלקן מוצגות גלריות ובחנויות יוקרה.
בנוסף לעיסוקו בפיסול שאול גם חיבר את סדרת ספרי הילדים החינוכית "העולם של אגם" במסגרתה יצאו לאור עד כה 4 ספרים ובקרוב יצא הספר החמישי. במקביל עומד לצאת לאור רומן פילוסופי המבוסס על ניסיונו העשיר הן בתחום החינוך והן התחום האקדמיה. בנוסף לעיסוקיו אלה הוא מכשיר דור חדש של מנהלים חינוכיים כמאמן במסגרת המכון "אבני ראשה".