מדיניות החזרת מוצרים וביטולים

המפורט להלן כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: "החוק").

ניתן להחזיר  עד 14 יום מיום הרכישה (למעט הזמנות מיוחדות) , החזרה רק ובתנאי שלא נעשה בפריט שימוש .

החזר כספי יינתן על מלוא סכום ללא דמי משלוח.

The following is subject to the Consumer Protection Law 1981 (hereinafter: "the Law") in Israel.

It is possible to return up to 14 days from the date of purchase (except for special orders), return only and on the condition that the item is not used.

A refund will be given for the full amount without shipping fees.