דוד שניאור , 1905-1988 |  55 על 37 ס"מ, חתום וממוספר ביד, לא ממוסגר | David Schneuer
Yotzrim Art Gallery

דוד שניאור , 1905-1988 | 55 על 37 ס"מ, חתום וממוספר ביד, לא ממוסגר | David Schneuer

Regular price $170.94 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.
* Price does not include shipping
* If no price is specified, the price will be delivered by phone / WhatsApp